Logo Gobierno de Aragón

Hoy comemos con Isabel / Diego Fermín

Hoy comemos con Isabel / Diego Fermín

RESUMEN:

Sexo con parados, amas de casa, ancianos, escolares, excrementos, alimentos, policías, animales, marginados, televisores, parientes cercanos… repulsivo pero divertido.

Tebeosfera

  • Tabasco Carrasco
  • 1997